Obsazenost chalupy Lysečinky B

volný termín (zobrazeno světle zeleně): termín, o který dosud nikdo neprojevil zájem.

obsazený termín (zobrazeno červeně): termín, u kterého již byla záloha uhrazena, nebo termín, u kterého běží 14-ti denní lhůta předběžné rezervace, případně se tento termín k pobytu vůbec nenabízí.